Hit And Run Accident – نحوه رسیدگی به حادثه و ادعای بیمه

قبلاً در گزینه اینکه ایالتی که در آن زندگی می کنید می تواند تأثیر زیادی بر نرخ بیمه ماشین شما داشته باشد سخن کردیم، اما منطقه واقعی که شما خانه می نامید نیز می تواند تفاوت ایجاد کند. همین هفته با تراویس پری، رئیس مؤسسه Make Time، نویسنده بین‌المللی پرفروش، سخنران، همکار پادکست و مشاور بیمه و خدمات مالی فراوان مورد اعتنا قرار می‌گیریم. آژانس اهمیت شرکت های بیمه فرد ثالث قرارداد می بندد تا محصولات و خدمات (“محصولات بیمه فرد ثالث”) را از طرف آن ها ارائه دهد. بیمه شغل ها کوچک توسط Garrison Property & Casualty Insurance Company، سن آنتونیو، تگزاس (“Garrison”)، یا به وسیله شرکت های بیمه که متعلق به اتحادیه سرویس ها ماشین (USAA) نمیباشند (“شرکت های بیمه فرد ثالث”) پذیره نویسی شده است.. بیمه عمر و مستمری به وسیله USAA Life Insurance Company, San Antonio, TX و در نیویورک به وسیله USAA Life Insurance Company of New York, Highland Falls, NY ارائه شده است. التماس بیمه مشروط به پذیره نویسی بوسیله شرکت بیمه مربوطه می باشد. واجد موقعیت بودن عضویت و محدودیت های جنس اعمال می شود و ممکن میباشد تغییر تحول کند. شما ما را به دلیل سرویس ها و امتیازات عضویت ما می شناسید، ولی ممکن هست هزینه بیمه اتومبیل ما نیز کاهش از آن چیزی باشد که فکر می کنید. ممکن است واجد شرایط تخفیف و پس انداز باشید. هزینه ها، هزینه ها و هزینه های تسلیم ممکن می باشد اعمال شود. در زمان رکود، در هم اکنون حاضر هیچ رقیبی به جهت سیاست وجود ندارد. چه در حال نقل مکان به خانه جدیدی باشید، چه به دنبال یک بیمه نامه رقابتی خودرو باشید، چه نیاز به پوشش چتری برای لبریز نمودن رخنه ها دارید، یا خواهان یک راه حل جامع بیمه تجاری هستید، مجموعه ما به شما کمک می کند تا پوشش هایی را پیدا کنید که متناسب مهم زندگی شما هستند. اذن بدهید ما به شما در از بین بردن نیازهای بیمه ای خود یاری کنیم. به محافظت از آینده مالی خود و خانواده تان امداد کنید. زمانی به USAA می‌پیوندید، گوشه ای از خانواده‌ای می‌شوید که در کل روند زندگی‌تان در کنار شما می‌ایستند. 1. بیمه عمر: بیمه قدمت قراردادی میباشد فی مابین بیمه گر و بیمه گذار. بیمه نامه های قدمت در مورد مراقبت از عزیزان شما اساسی پوشش مطلوب و اطمینان از این که “پوشش” در دوران غایب بودن شما خوبتر از شما فعالیت می کند. این شما را از دردسرهای لبریز نمودن چندین فرم KYC در هنگام درخواست برای سیاست‌های محصولات زندگی، غیرزندگی، تندرست و بازنشستگی نجات می‌دهد. چنانچه می خواهید هر ماه در قبض بیمه ماشین خود صرفه‌جویی کنید، تنها یک خط مش سریع، آسان و بدون پول برای انجام آن وجود داراستاخذ مظنه از یک‌سری شرکت و مقایسه نرخ‌هایی که آن ها به رخ مستقیم ارائه می‌دهند. چرا USAA برای بیمه خودرو؟