هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

سدیم هیدروکسید یک باز قادر است پس بایستی در هنگام کار اصلی آن محافظت های ویژه برای مهیا سازی محلول سدیم هیدروکسید در آب به ادله حرارت قابل توجهی که به وسیله واکنش گرمازا آزاد می شود، ضروری است. این ماده شیمیایی به شدت خورنده است و به استدلال توان آن در تغییر‌و تحول شیمیایی چربی ها در فرآیندی به اسم صابون سازی مفید است. این ماده شیمیایی می تواند به مهربانی چربی ها را در خویش حل کند. این ماده شیمیایی به آهن یا این که مس حمله نمی نماید ولی بسیاری از فلزات دیگر نظیر آلومینیوم ، روی و تیتانیوم به سرعت مورد حمله قرار می گیرند. غلظت زیاد OH- حاصل از آن محلول را اساسی خیس می نماید و منجر به ارتقا چشمگیر pH می سدیم هیدروکسید خرید شود. هیدروکسید سدیم بسیار محلول در آب هست و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند. همین مخلوط رطوبت هوا را جذب می نمایند و در مواجهه طولانی مدت می تواند دی اکسید کربن را جذب کرده و یک پوسته سپید کربنات سدیم در سطح ساخت می کند. بنابراین باید در مراقبت و ذخیره آن اعتنا شود که به بدور از آب و رطوبت باشد. مانند فرایند سلول دیافراگم از غشای Nafion به جهت قطع کردن واکنش های کاتد و آند استعمال می شود. یکی از از مصارف اصلی هیدروکسید سدیم، در خمیر کردن چوب ها، به جهت تولید کاغذ در کارخانه های تولید کاغذ است. برای مطالعه دقیق همین فرایند میتوانید خود کلمه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه کنید اما تفسیر کلی آن این هست که اصلی به کارگیری از نمک غذا که در حوضچه های نمکی قرار دارااست و تولید محلول نمکی و بعد از آن الکترولیز کردن آن و آن گاه قطع نمودن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. محلول هیدروکسید سدیم در آب می تواند باعث از بین رفتن بافت های زنده موجوادت از جمله حیوانات شود. قطعا از شیشه پیرکس استعمال نمایید و ظرف را در یک سطل یخ فرو ببرید تا گرما را زیر بیاورید. همین پروسه عمدتا برای روغن پنبه دانه استفاده می شود تا به طور بخش اعظم ادغام گاسپیول رنگ آن را از فی مابین ببرد. حدود 25% این مقدار، در صنعت ساخت صفحه به کار می رود که یکی از از مصارف عمده همین ماده شیمیایی در صنعت است. ضمنا کاربرد های اکثر سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید مضاعف مشابه است. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه طرز تهیه سدیم هیدروکسید لطفا از کاغذ ما بخواهید.