فروش آنلاین،تلفنی و حضوری دریچه زیر فن کویل در تهویه مارکت

● قفل دار- لولادار(دریچه ذیل حرفه کویل قفل زیمنسی) : که عموما اصلی قفل زیمنس هستند. حساس درب لولا دار اساسی قفل زیمنس است و به دو نحوه پیچ مخفی و یا این که پیچ از رو کارگزاری می شود. برای همین عمل لزوماً باید کلاف که شالوده ی کار می باشد نیز کاملاً گونیا باشد تا هنگام کارگزاری هیچ مشکلی برای نصاب پیش نیاید . زمان نصب باید کلافی که از قوطی نبشی یا این که بنا ای فلزی میباشد و پایه کار محسوب می شود و قاب روی آن کارگزاری می شود بی تردید وجود داشته، فریم روی آن گونیا قرار گیرد(صفر به صفر بعد ها کلاف و کادر بر نیز منطبق شوند) و گرنه کارگزاشتن به صحت رخ نمی گیرد و خطر سقوط روزنه بر زمین وجود دارد. پس از آماده شدن اضلاع فریم کل چهار تکه به هم متصل می شوند و شرایط گونیا به خود میگیرند اکنون در بازه زمانی طولی روزنه ذیل فن کویل به میزان ۳ تا ۵ میل جهت جاگیری لولا به تیتر بادخور رها نماییم تا درب روزنه زیر فن کویل در هنگام باز و بسته شدن به دیگر اضلاع گیر نکند. گوشه های کادر می بایست تماماً به شکل ۴۵ جايگاه گوش زنی شود تا کادر کاملاً گونیا و قائمه باشد. بطور نمونه ارزش روزنه های چوبی از آلومینیوم و پروفیل بالاتر است و رنج بها بنابر طرح و کاربرد دریچه ها متغیر هست به تیتر مثال سقفی ها گرانترند و درب لولایی مهم قفل زیمنس هم از دریچه اهمیت درب وزنه ای قیمت بالاتری دارد. از حیث هزینه و ارزش روزنه چهار فاکتور مدل، جنس، میزان مرغوب بودن رنگ و نوع درب روزنه در ارزش دریچه ها اثر می گذارد. برای تولید درب دریچه ذیل رشته کویل از ورق آلومینیوم که متناسب حیاتی چهارچوب کادر روزنه تحت فن کویل سایز شده باشد به کار گیری می شود . در واقع هم قاب و هم درب وزنه ای این روزنه از ورق فلزی ساخته میشود. درب این دریچه فن کویل را می اقتدار حیاتی توجه به نیاز دستگاه و سفارش کارفرما شیار دار و یا این که بی آلایش ساخت کرد. در صورتی که مسافت میان حرفه کویل و کلاف ناچیز باشد از روزنه وزنی نمی توان به کارگیری کرد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از دریچه فن کویل دکت ، شما شاید می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.