درمان تعریق زیاد دکتر خیراندیش چیست؟

در سال 1366 عصر کارشناسی ارشد را به پایان پیروزی و در سازمان پژوهش و برنامهریزی وزارت تدریس و رشد درگیر به عمل شد. از سال 1364 اهمیت پیوستن به سازمان پژوهش وزارت تدریس و پرورش، تألیف کتابهای درسی دکتر خیراندیش درمان سنگ کلیه را شروع نمود. دکتر خیراندیش، همینطور ترجمه کتابهای «تاریخ مغولان» ویلم فلور، چکیده از مکتوب «راهنمای خلیج فارس» اثر لوریمر، «سفرنامهي آیوِز» که سفرنامهای است در آیتم خلیج فارس و سواحل جنوبی ایران، «تاریخ مغول» هوارس، و علاوه بر اینها کتاب «تاریخ برازجان» را فراهم انتشار دارد. پزشک معالج خیراندیش بنیانگذار مجله پرورش تدریس تاریخ، در وزارت آموزش و پرورش است. بسیار عرق نمودن بدن موجب رویش میکروب بر بر روی پوست شده که میتواند بیماریهای پوستی را ساخت نماید. همچنین در سالهای 61 و 62 یک دوره تاریخ عالم و نیز نحوه تحقیق در علوم اجتماعی را نگاشت که هر دو مکتوب از طرف وزارت آموزش و رشد در دانشسراهای تربیت استاد درس دادن میشد. پس از یک سال درس دادن در مرکز ها تربیت معلم شیراز و برازجان، برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه تهران شد. اولیه اثر نوشتاری ایشان جزوهای تحقیقی حساس نام «اسطوره شناسی» است که در سال 1360چاپ شد و برای دانشجویان رشته تاریخ به تیتر مأخذ معرفی گردید. وی در سال 1363 از کالج فردوسی مشهد در حرفه تاریخ مهم دریافت دانشنامه لیسانس فارغالتحصیل شد. وی از سالها پیش عضو شورای برنامهریزی تاریخ در وزارت علوم بوده و برنامهریزی بخش قابل توجهی از درسهای زمان لیسانس و دکترا را بر عهده داشته است.زمینههای اصلی تحقیقات پزشک خیراندیش تاریخ عمومی، تاریخ مغول و تاریخ جنوب کشور ایران است. پیش از هر چیز می بایست بدانیم پزشک خیراندیش کیست. به جهت اشخاص صفراوی به عامل گرمای زیاد بدن، می بایست منضج و مسهل به کارگیری شود ورژن ای که اشخاص گرم و خشک می توانند از آن بهره بگیرند استعمال از ترنجبین و خاکشیر به جای صبحانه می باشد به همین صورت که ۲ قاشق طعام خوری ترنجبین با ۲ قاشق غذاخوری خاکشیر اهمیت یک لیوان عرق شاهتره گرم ادغام کرده و میل شود. خیراندیش دارای اظهار اینکه “در آن زمانه مهمترین خطابههای ضدانقلاب خطاب به شخصیتهای نخستین نظام و اشخاص نزدیک به امام خمینی بود”، اضافه کرد: این جو شدید باید حساس یک سری مسائل و راهحلها، حل می‌شد و بدین ترتیب یک برنامه برای شهید بهشتی در جاده ساوه و تولیددارو گذاشتیم و شهید بهشتی در آن سخنرانی کردند و بحث نقد لیبرالیسم را مطرح کردند.