این مقام مسئول می گوید آزمایش مدیر کاخ سفید از نظر ویروس کرونا مثبت است

کاخ سفید از اظهار نظر درباره جک خودداری کرد ، اما در بیانیه ای گفت که موارد مثبت “جدی گرفته می شود”.

در بیانیه آمده است: “ردیابی تماس توسط واحد پزشکی کاخ سفید مطابق با دستورالعمل های CDC برای جلوگیری از انتقال بیشتر انجام شده است. اعلان ها و توصیه های مناسب انجام شده است.”

جک در مهمانی شب انتخابات که بیش از یک هفته در داخل منزل برگزار شد شرکت کرد. این خبر ابتدا توسط نیویورک تایمز گزارش شد.

این داستان در حال شکستن است و به روز خواهد شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>