سیدنی پاول: دونالد ترامپ سرانجام شخصی را پیدا کرد که دارای تئوری توطئه بسیار دیوانه وار درباره انتخابات سال 2020 است

در میان ادعاهای دروغین مداوم وی در مورد آرا burned سوخته ، از ناظران نظرسنجی خواسته شد تا مکان های رای گیری را ترک کنند و در همه جا تقلب […]

تیراندازی در بازار مایفر: پسر 15 ساله ای در تیراندازی در مرکز ویسکانسین دستگیر شد که 8 زخمی برجای گذاشت

بعد از ظهر یکشنبه در یک کنفرانس خبری ، باری وبر ، رئیس پلیس واواتوسا گفت که تیراندازی در بازار مایفر “تصادفی نبوده بلکه درگیری بین دو گروه بوده است.” […]