کربن فعال (Activated Carbon) چیست؟

زغال­ های فعال­ شده­ تولید شده بوسیله این شیوه طبق معمول کلیدی منافذ ریزند و برای جذب مواد از مایعات و گازها مناسب هستند. زغال های فعال شده ی تولید شده بوسیله این روش به طور معمول دارای منافذ ریزند و به جهت جذب مواد از مایعات و گازها مناسبند. همانطوری که گفته شد، کربن فعال (Active Carbon) یا اکتیو کربن یا این که زغال فعال نوعی کربن می باشد که طوری فراوری شده میباشد که دارای منافذ ریز و قلیل حجم باشد. در مراحل فراوری این محصول، کربن متخلل به وسیله یک پلیمر زیست سازگار پوشش دیتا میشود، به طوری که تخللها مسدود نشوند. به مهربانی اشکال متفاوتی که این پارچههای فعال شده دارند، می توان از آن ها در طیف گستردهای از کاربردها مانند ابررساناها، جذب کننده بو و … جور های متفاوتی از زغال های فعال شده حساس ویژگی های معلوم وجود دارا هستند که مختصات هر یک از آنها بستگی به مواد اولیه و فنون به کا ر رفته در ساخت آنان بستگی دارد. به جهت مثال، کربن اکتیو کلیدی مش 30×8 به‌این معنا میباشد که دست‌کم 93% وزنی از گرانولهای کربن فعال از مش 30 (0.6 میلیمتر) بزرگتر میباشند و دست کم 90% وزنی گرانولهای زغال فعال از مش 8 (2.36 میلیمتر) کوچکتر میباشند. محدوده میزان ذرات کربن فعال دانهای یا گرانولی (GAC) غالبا به شکل اندازه الک که برحسب میلیمتر یا مش آمریکا که بخش اعظم دانههای GAC در دربین آن قرار دارد، بیان میشود. سایر اندازه ذرات به رخ مش 40×12 (0.42 تا 1.7 میلیمتر) و مش 16×6 (1.18 تا 3.35 میلیمتر) هستند. تخلخلهای مِزو (Meso porosity): قطر تخللها به طور متوسط فی مابین ۲ تا ۵۰ نانومتر است. در فرآیند فعال سازی شیمیایی، ماده کربن غیر سوختی در آغاز کلیدی مواد شیمیایی اندک کننده یا این که اکسید کننده ترکیب می شود و میان 400 تا 800 درجه سانتیگراد گرم می شود. از مخلوط کربن عاملدار دارای نقره در تصفیه آب خانگی استعمال میشود. این امر منجر جراحت و خرابی در تاسیسات به خصوص در هنگام استعمال در فیلترها میشود. از کاربردهای همین ماده می قدرت به در دست گرفتن کننده آلودگی هوا به خصوص در موزهها و گالریها ماسک کربن فعال یحیی اشاره کرد. در ضمن ترازو و رخ تخللها هم در میزان عمل آن اثر گذار است. تخلخلهای ماکرو (Macro porosity): قطر تخللها به طور متوسط اکثر از ۵۰ نانومتر است. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای کربن فعال در ماسک وب تارنما خود باشید.

مهمترین پست ها
مشاوره تحصیلی تلفنی (غیر حضوری) یا حضوری - شماره تلفن بهترین مشاور کنکور