ژنیکوماستی بزرگ شدن بافت غده سینه مردان است

پس از انجام لیپوساکشن بایستی به جهت چند هفته گِن طبی مخصوصی را بپوشید تا ورمها کمتر پیدا کرده و بافت پایین معالجه پشتیبانی شود. کمتر وزن میتواند به کوچک شدن سینه در بعضی آقایان یاری کند ولی گاهی تایم ها بافت غدهای اضافه سینه منجر میشود که حتی اشخاص لاغر هم سینههایی بزرگ دليل وجود سينه در مردان داشته باشند. در حالی که 7 تا 8 % از اشخاص اعلام کرده بودند که این فعالیت برانگیختگی جنسی را در آنان کاهش می دهد، پرسش درباره این فعالیت همواره ایده خوبی قبل از شروع انجام آن می باشد. حتی جایگزین همین کار جراحی شوند. تصمیم برای انجام جراحی ژنیکوماستی بسیار شخصی بوده و شما باید تصمیم بگیرید که خاصیت ها عمل منطبق کلیدی اهداف شما میباشد و آیا مخاطرات و عوارض احتمالی به جهت شما قابل پذیرش است؟ هر بیماریی که در تولید هورمون تستسترون مشکل تولید کند، مانند سندرمکلاین فلتر یا این که نارسایی غده هیپوفیز، می تواند برهان ژنیکوماستی باشد. جراح از نحوه این برشها چربی بیش تر یا بافت غده را برداشته و خطوط سینه را طوری شکل میدهد که متناسب حیاتی بدن بیمار باشد. به طوریکه از هر چهار مرد یکی از در گیر این بیماری میشود. هر فرد عادی هر دو هورمون را تولید می کند. در بیشتر موارد، بافت متورم پستان طی شش ماه تا دو سال سوای معالجه از در میان می رود. در اکثر اوقات موارد، بافت سینه ى متورم در طی شش ماه تا دو سال سوای معالجه ناپدید می شود. هر دو این موردها ممکن میباشد برای هرکسی واقعه بیفتد. تعدادی عامل وجود دارد که ممکن هست سبب ساخت این بیماری شود. توده شدن پوست ممکن است تا 6 ماه روزگار نیاز داشته باشد. جراحی کوچک کردن سینه مردان درمانی اثرگذار به جهت ژینکوماستی (بزرگ شدن سینه آقایان) میباشد. مصرف برخی داروها هم می توانند سبب ساز پهناور شدن بافت سینه شوند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط با بزرگ شدن سينه مردان نشانه چيست وب وبسایت خویش باشید.