قیمت آجر نسوز نما + عکس انواع آجرهای نسوز

برای آنکه آجر ناچیز عرق کند، به آن گدازآور میزنند، که آن اکثر اکسید آهن است. نما آجر نسوز و سنگ ساختار بسیاری از بناهای باستانی در سراسر جهان را تشکیل می دهد که به کار گیری از آن به هفت هزار سال پیش گشوده می گردد. بهطور کلی آجر نسوز به دو گونه آجرهای نسوز رخ دیتا شده و آجرهای نسوز بیشکل تقسیمبندی میشوند. آجر نسوز چیست و پروسه تولید آن به چه صورت است؟ همینطور عرض همین نوع از بلوک های سقفی نیز ۲۰ یا ۲۵ سانتی متر است. این مصالح همانطور از نامشان پیداست از خاک نسوز ساخته شده و در ترکیبات آنها خاک رس و چینی هم وجود دارند. معمولا این نحوه برای نماهایی موءثر می باشد که مصالح دشوار دارا‌هستند ؛ مثل سنگ کاریهای تزئینی. آجرهای نسوز صرفا به مقاومت در برابر حرارت ختم نمیشوند بلکه خاصیت دیگری هم دارا‌هستند که در تحت توضیح خواهیم داد. کوره های دسته سوم حالتی مکانیزه دارند. این آجر ها حیاتی مرحله صافی هستند ، تخلخل کمتری از آجر رسی دارند و در تماس کلیدی رطوبت از خود ضعف نشان می دهند. سطح رنگی را مهم محلول به دست آمده آغشته می نماییم و کلیدی مالش برس سیمی، نگها را از در بین می بریم . این آجر می بایست مشقت بار باشد، لاشه نشود، ترد نباشد، سوراخ نداشته باشد، در برابر ضربه پایداری کند و لب مالامال نشود، کم ساییده شود، زبر باشد، و جای ساییده شده آن هم زبر بماند، سطح شکسته شدهٔ آن شیشهای نبوده، دانهدانه و پر باشد، در برابر یخبندان و جسمهای شیمیایی پایدار باشد. این آجر را اهمیت خاکی که در گرمای بیش از هزار رتبه خمیری نشود میپزند و آن را اکثر در کوره نگه میدارند تا دانههای خاک کمی عرق کرده و به نیز بچسبند و آجر یک تکه شود. آجر انگلیسی که به آجر سمیرم نیز معروف است، نوعی آجر نسوز کلیدی طیف رنگی قرمز رنگ می باشد که از رتبه های روشن (پرتقالی و گلبهی) شروع شده و تا سکو های متوسط و تیره (زرشکی و جگری) ایجاد می شود. همین آجر نباید در گرمای کوره خمیر گردد و می بایست تفاوت درجهٔ عرق کردن و خمیر شدن خاک آجر جوش زیاد باشد. لیست بها آجر نسوز کوره اصفهان، تهران، کرج، ورامین و… آجر جوش به جهت پوشش دیوارهٔ تونلها و گنداب روها هم به نما سنگ و آجر نسوز کار میرود. از این آجرها برای پوشش جداره درونی کورههای باز تولید فولاد، کورههای دوار در کارخانههای ساخت سیمان و در قسمتهای بالای کورههای ذوب شیشه و صنایع فلزات غیرآهنی، استفاده میشود.

مهمترین پست ها
نظامنامه و ضوابط طراحی هتل