عوارض ژنیکوماستی + عوارض کوچک کردن سینه آقایان + راز جراحی

• پرکاری تیروئید: در این بیماری غده تیروئید مقادیر بالایی هورمون تیروکسین تولید میکند. طریق معالجه در همین حالت، جراحی خواهد بود که پیچیده و مشکل هم میباشد. • ژنیکوماستی در دوران بلوغ: ژنیکوماستی ناشی از تغییرات هورمونی در مقطع بلوغ هم نسبتا شایع است. 1 گونه های ژنیکوماستی چیست؟ نشانه ها ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه در مردان چیست؟ چه داروهایی سبب ساز ژنیکوماستی می شوند؟ اهمیت به کار گیری از این لوله ها بافت چربی بیشتر موجود از حوزه‌ سینه بیرون می شود. آیا همین عارضه اعتماد به نفس شما را گرفته است؟ وجود سینه های پهناور در مردان بر بر خلاف خانم ها ابدا ظواهر خوشایندی تولید نخواهد کرد و منجر ایجاد حساس ناراحتی و کمتر اعتماد به نفس در آن ها می شود. به بزرگی بیش از حد سینه مردان ژنیکوماستی می گویند و ممکن میباشد یک طرفه یا این که دو طرفه، دردناک یا بدون آرم باشد. • نارسایی کلیه: تقریبا نیمی از افرادی اساسی دیالیز معالجه میشوند، به عامل تغییرات هورمونی ناشی از نارسایی کلیوی دچار ژنیکوماستی میشوند. • داروهای آنتیآندروژنی که به جهت معالجه بزرگی پروستات، سرطان پروستات و سایر بیماریها مصرف میشوند. • استروئید آنابولیک (معروف به داروهای نیروزا) و داروهای آندروژنی که توسط پزشکان به جهت بعضی بیماریها تجویز می شوند و یا گهگاه اوقات توسط ورزشکاران به طور غیرقانونی به جهت تقویت عملکرد ورزشی و عضلهسازی گزینه به کارگیری قرار میگیرند. • تومور: برخی تومورها که بیضهها، غدد فوق کلیوی یا غده هیپوفیز را سرگرم میکنند میتوانند موجب ساخت هورمونهایی شوند که تعادل هورمونی زنانه-مردانه را برهم بزند. به طور معمول همین اشخاص خلل ژنیکوماستی را سالها میباشد تجربه می نمایند و بهدلیل عدم پیگیری جهت درمان، مبتلا حادترین نوع بزرگ شدن پستان مردان شدهاند. خصوصیت مشترک در کلیه همین فازها فزونی استروژن در گردش خون نسبت به تستوسترون است. • سوءتغذیه و گرسنگی: زمانی که مواد غذایی کافی به بدن نرسد، در حینی که تراز استروژن ثابت باقیمانده، تراز تستوسترون کمتر یافته و موجب عدم تعادل هورمونی میشود. • هیپوگنادیسم: به بیماریهایی گفته می گردد که در ایجاد تراز طبیعی تستوسترون تداخل به وجود میآورند، از پاراگراف بیماریهایی مثل سندرم کلاین فلتر یا این که نارسایی غده هیپوفیز میتوانند به ژنیکوماستی دارای ارتباط ژنیکوماستی مردان باشند. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت عمل زیبایی ژنیکوماستی.