سامانه املاک و اسکان

متأسفانه در این سالها زیاد دیدهایم زمانی دستگاه نظارتی به وظیفه خویش توجهی ندارد و کوتاهی شکل می گیرد دستگاه قضایی به جهت جلوگیری از تضییع هرچه بخش اعظم بیتالمال و حقوق و دستمزد مردمان وارد داستان میشود.چند ماه پیش مستندات و شکایتهایی به یک عدد از شعبههای بازپرسی در ناحیه۲ دادسرای مشهد ارجاع شد و بازپرس پرونده برای باز‌نگری همگی ابعاد داستان که از سودجوییهای گسترده در اتحادیه مشاوران املاک مشهد حکایت داشت اقدامهای قضایی ظریف را در فرمان فعالیت قرار داد. وی دارای ابلاغ این‌که برای تمدید قرارداد اجاره نیز یک هشتم حق کمیسیون -بر پایه ضابطه این رقم یک دهم است- از دو طرف بایستی دریافت شود در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خرید و فروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت میکنند، افزود: مردم نباید پرداخت کنند. مدیر اتحادیه مشاوران املاک نرخ مشاوران املاک درباره تخلف بنگاههای املاک به خبرنگار تسنیم میگوید: در معاملات خرید کردن و فروش حقالزحمه مشاوران املاک 25 صدم % بها معامله هست به این معنی که هر دو طرف نیم % . به گفته یوریو، قیمت زمین در متاورس بر همین اساس تعیین می شود که مالکان چه کاربری به جهت ملک خویش در نظر میگیرند و آن را به تیتر نمونه یک مرکز تفریحی یا املاک اندیشه در قم موزه طراحی میکنند. وی حیاتی طرح همین پرسش که آیا کلیدی این مبادرت بها مسکن ارتقاء نیافت، ادامه داد: 20 تیرماه امسال جلسه ای به ملازم وزیر رویکرد و شهرسازی در کاخ سر گروهی جمهوری اهمیت نائب رئیس نخستین مدیریت جمهوری داشتیم. وی در پاسخ به همین پرسش که مقدار کاهش بها مسکن تا چقدر آنالیز میشود؟ وی ابلاغ کرد: قبل از برد انقلاب اسلامی حق الزحمه مشاوران املاک یک % بود که سال 70 اعلام شد به جهت معاملات تا 20 میلیون تومان نیم درصد، 20 تا 100 میلیون تومان نیز یک چهارم % کمیسیون دریافت شود. برای معاملات بالای 100 میلیون تومان هم کمیسیون اخذ نشود تا ارزش مسکن ارتقاء نیابد. مصطفیقلی خسروی ادامه داد: برای قراردادهای رهن تام نیم درصد و اجارهبها یک چهارم نرخ اجاره ماهانه از هر دو طرف، در قراردادهای رهن و ودیعه نیم درصد و در متمم قرارداد هیچ حقالزحمه نباید دریافت شود. بعد از آن از آنکه شماره گوشی به اسم خویش را وارد کردید ، باید یکبار کد ملی خویش را وارد فرمایید تا احراز هویت شما بطور کامل انجام شده و معلوم گردد این کد ملی ، مالک شماره ی موبایل وارد شده می باشد یا خیر. در همین واحد انجام میپذیرد. از محله های ارزان این شهر می قدرت بهار ، سهند ، باغ میثم ، حفظ کننده ، معلم جعفری و اندیشه را اسم برد. بعد از آن از ثبت اسم در سامانه املاک و اسکان ، اگر در داخل کارتابل شما ، ملکی وجود داشت که به نام شما نیست ، باید در جلوی آن ملک آیتم “این ملک وابسته به من نمی باشد” را تعیین کنید.