خرید اسید اگزالیک – ادرس

به این مراد در آغاز باید دستگاه بخور اسید اگزالیک را تهیه کنید. به جهت تهیه و تنظیم اسید ۳٫۲ درصد ابتدا بایستی ۶۰۰ سی سی آب مقطر را تا دمای ۶۵ جايگاه گرم نماییم و سپس مقدار ۴۵ گرم اسید اگزالیک ۹۹٫۶ را به آن اضافه نماییم، تا به طور کامل حل شود و آن‌گاه می توانیم ۶۰۰ گرم شکر به آن اضافه کنیم. بهترین دما به جهت انجام اسپری اسید اگزالیک حداقل ۲۰ مرتبه سانتی گراد می باشد. ۱ لیتر از همین محلول برای تزریق حدود ۲۰ کلنی ۸ فریم کافی می باشد. محلول رقیق آن نیز برای از فی مابین بردن لکه جوهر یا این که مرکب به کارگیری میشود. مقادیر اکثر این ماده در سبزیجات برگدار وجود دارااست که به میزان ناچیز به جهت تندستی موثر هستند. اسید اگزالیک در گیاهانی مثل اسفناج یافت می شود و ریشه طبیعی دارد. همین ماده شیمیایی توانایی حل شدن در آب را دارد و در نهایت محلول حاصله که از ترکیب آب و اگزالیک اسید به وجود می آید ، محلولی بی رنگ می باشد . یک لیتر از این محلول برای اسپری حدود ۲۵ کلنی ۸ فریم به اندازه می باشد. آنگاه برای هر سمت فریم لبریز از زنبور ۳٫۳ سی سی اسپری شود، تا مجموعا به جهت یک قاب ۵ سی سی اسپری شده باشد. بعد به وسیله یک سرنگ بزرگ یا این که قاشق خوراک خوری برای هر شیار میان دو قاب لبریز از زنبور ۶٫۶ سی سی روی خوشه زنبورها ریخته می شود، تا حساس زنبورها عکس العمل نماید. مصرف همین اسید به جهت در دست گرفتن کنه واروا به چهار طرز اسپری، تزریق (قطره ای)، تبخیر و تصعید انجام می شود که به ترتیب تفسیر داده می شوند. جهت در دست گرفتن و نیستی کنه واروا از اسید اگزالیک به چهار شیوه تصعید، تقطیر، اسپری و تزریق استعمال می شود. همین واکنش پرمنگنات پتاسیم بنفش را به رنگ قهوه ای پر‌نور تبدیل میکند. اسید اگزالیک موجود در بازار غالبا به شکل بلورهای سپید رنگ و اساسی مرتبه خلوص ۹۹٫۶ % موجود می باشد. درصورتیکه شما هر مدل سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و نحوه به کارگیری از قیمت اسید اگزالیک چینی دارید، می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.