جک سقفی فلزی

قالب سقف بتنی گرین وافل: طریقه ای از سقف تیرچه بلوک که در ایجاد آن از قالب سقف بتنی موقت به کارگیری میشود که در همین نوع سقف سازی قالب سقف بتنی از کالا پلاستیک کامپوزیت میباشد بر روی سقف چیده میشود. قالب های ساختمان سازی اکثر وقت ها از چوب ، فلز، سفال ، سیمان، آجر و در حالا حاضر از یونولیت ، پلاستیک و کامپوزیت ساخته میشوند. در همین دسته سقف قالب سقف بتنی معمولاً یونولیت و سفال هست که به صورت قالب همیشگی درون سقف عمل نهاده میشود. قالب سقف بتنی تام: طریق از سقف بتنی تیرچه بلوک که در آن بخش پایین سقف از تسمه و بخش وسط و بالای آن میلگرد بندی می شود. بین تیرچه ها مهم بلوک هایی پوشش داده می شود و بعد از آن بر روی آنها آرماتور بندی دارای میلگرد انجام شده و دال بتنی اجرا میشود. قالب فلزی نیز مثل لوله داربست و جک سقفی بیشترین استعمال را در راستا تولید و ساز دارد، آنان از ورق های فولادی مقاوم و با ضخامت های متفاوت طراحی و ساخت می شوند. سپس از آن از پایان طراحی و تام شدن تولید سقف یک ساختمان دیگر لازم به این پایههای فلزی نخواهد بود و آنان را از سقف انقطاع خوا هیم کرد. به همین ادله به کمک جک سقفی می توانیم در دوران مشخص و معلوم سقف یک بنا را توسط جک های سقفی استوار نگه داریم تا فرایند تولید سقف کامل شود. و انتهای فعالیت و پس از کامل شدن سقف سازی برداشته می شود. غالبا در انتهای همه ی لوله های جک سقفی پیچی جهت تهیه نمودن طول جک تعبیه شده تا بتوان ارتفاع همین برهه زمانی را تنظیم کرد. در مدل دوم ، ناحیه T شکل به طور منقطع در انتهای فوقانی جک ساده نصب می شود و جک بی آلایش را به جک T رخ تبدیل می نماید . توجه: برای ایجاد جک های سقفی نباید از لوله های جرثقیل سقفی پرتابل درزدار استعمال کرد. نظیر سقف های کامپوزیت، سقف های طاق ضربی ، سقف های تیرچه بلوک و طرح های دیگر که ایجاد هرکدام از همین طرح ها برای سقف حتمی به مصالح و مواد اضطراری داراست که یک عدد از ابزارهای اساسی جهت تولید سقف ها ، جک های سقفی ساختمان ها هستند.