ایکس بادی ترکیب معجزه آسای تکنولوژی و ورزش

نکته قابل اعتنا آن میباشد که این تاثیر در مدت زمانه کوتاهی خویش را نشان داده ، از این رو به افرادی که نمیتوانند دوران متعددی را در هفته صرف ورزش نمایند ، و در عین حالا صبر کافی برای دیدن ماحصل تلاشهای خود در مدت زمانه طولانیتر را ندارند ، تجربه ورزش ایکس بادی سفارش می‌شود . ولی زمانی در هم اکنون ورزش سنگین هستند، تعادل تن بههم میخورد. در عین اکنون باید رژیمهای غذایی هم تحت حیث مربی باشد. ولی همین عمل می بایست تحت لحاظ مربی و اهمیت اعتنا صورت بگیرد. اما آنان هدفشان اینست که در مدت کوتاهتری لاغر ایکس بادی نیاوران شوند. پالس هایی که از طرف دستگاه ایکس بادی (Xbody) بر بدن وارد میشود ، عضلات بدن را تحریک کرده و در حقیقت موجب تولید جمع عضلانی بدون چربی میشود. مهمترین عارضهای که می توان برای ورزش ایکس بادی بر شمرد، این هست که در صورتی که شدت پالسهای الکتریکی وارد بر بدن بسیار باشد، ماهیچه ها بیش از حد تحریک شده و در نتیجه بسیار سفت میشوند؛ که در غایت این سفتی ممکن می باشد سبب ترکیدگی ماهیچه‌ها گردد. امروزه شاهد آن هستیم که تکنولوژی تقریباً در همه بخشهای زندگی بشری وارد شده است. بهبود عملکرد که در 180 دقیقه تمرین معمولی به دشواری قابل دست یافتن میباشد در این شیوه صرفا در۲۰ دقیقه قابلیت پذیر است. ارسال پالس از طرز جلیقه ایکس بادی سبب میگردد که عضله ها تن که به هنگام ورزشهای معمولی صرفا ۴۰ % سرگرم میگردند ، در طی انجام ایکس بادی بیش از ۹۰ % ذیل اثر گذاری قرار گرفته ؛ این مورد قضیه منجر می‌گردد که انجام همین ورزش در تنها ۲ تا ۳ جلسه ۲۰ دقیقه ای در هفته ، نتیجهای هم اندازه ۶ تا ۹ ساعت ورزش بی آلایش را به ملازم داشته باشد . علاوه بر این، تمرینات ایکس بادی سبب می گردند که متابولیسم تن افزایش یابد . در مجموع، تمرینات XBody موجب ارتقاء تقاضای انرژی در بدن و در نتیجه سوختن کالری می گردد. در زمان انجام تمرینات ایکس بادی و حتی تا ۴۸ ساعت پس از تمرین سوخت ساز بدن همچنان بالا ست که میتوان حیاتی پیروی از یک رژیم غد ایی مطلوب و هدفمند همین فرآیند را افزایش و شاهد لاغری و کاهش وزن چشمگیری بود. همین موضوع سبب ساز میشود که پس از مدت کوتاهی شما ورزشکار متشخص کاهش سایز را به شکل تماما محسوس تجربه نمایید .