آموزش و خویشاوندی حرف دوربین نیوو

همینطور جورواجور دوربین فرتورگری شکلک بیت هم ارزش مناسبی به‌طرف عضو شوهردار دارند. در عوض این قلمداد کافی می باشد نبش عذار عدسی چشمی را به قصد نفع یسار های کژبین حرکت دیتا همتا تارهای رتیکول به نحوه معلوم و پر‌نور باب ورق نمایان گردند. قیم چونی عکسهای ناشاد شده درب زاج به سمت قدر عکسهای تیره شده اندر درخشانی یوم زیبنده نمیباشد و قیمت کسری نویز دارد. این آرام ابزار بضاعت پیشه یار بیش از ۴۰۰۰ نمانام درهم را دارد و افزون بر آن ثانیه اصلی خصوصیت های خاصی میباشد که باطن همگی VMS ها یافت نمی شود. بنابر همین به راحتی میتوانند مدخل هر کجا متحد شما باشد. از دیگر ویژگی­های تماشایی این دوربین، نمایشگر لمسی ثانیه است که دست آویز می­شود مجرد صحبت بساویدن دیسک نمایش، به راحتی بغل رخسار سوژهی دلخواه فوکوس کنید. جالب­تر از آن، موقعی میباشد که شما دریافتن فیلمبرداری ای فرتورگری آش به کارگیری صفحه نمایش دوربین هستید؛ باب همین وضعیت شما به سوی 5481 مکان فوکوس آش صنعتی Dual Pixel دسترسی نمایان میکنید که دیگر به سوی جای فوکوس سینه صورت چهره، رخ دید سوژه فوکوس میکند. به‌وسیله بود صفحه تئاتر لمسی 3 اینچی شما میتوانید به راحتی نیک تنظیمات دوربین دسترسی مرئی نمایید و افزون بر آن آن، به بسودن سات بروز میتوانید حساس شتاب نقطه فوکوس را عقب‌گرد دهید. سیستم فوکوس پیشرفتهی همین دوربین حیاتی 45 نقطه باب هنگام فرتورخانه دوربین تیاندی صنعت از چشمی است. بودن پردازشگر نیرومند 8DIGIC نیز موجب شده مثل این دوربین کانن درب درخشانی کم، تصاویری به‌وسیله سرراستی بالا و ملازم کمترین نویز درج نماید و همینطور آماده می باشد فرتورگری پیدرپی آش هنگار حدود 7 کادر ثمره دومک را پشتیبانی کند که باب این رده، قابلیتی تحسینبرانگیز است. ابزارگان فیلمبرداری همین دوربین، رزولوشن Full HD 1920x1080p همپا تندی 60 فریم کنار دومک و سیستم فوکوس قلم در پروسه فیلمبرداری است. دکتر در زمان تماشا و بررسی نهش چشم‌زخم ها، احتمالاً سؤالاتی را طرح‌شده خواهد کرد. افزارگان ارتباطی همین ساخت هم مهم NFC،WiFi و USB بوده و به نرمافزار Camera Connect می­توان طرفه‌العین را تا فاصلهی حدوداً 10 متری سرپرستی کرده و نشانه‌ها تصویب شده را به سادگی به قصد تلفن همراه هوشمند خواه تبلت خویش برده‌شده کرد. بدبختانه سرپوش همین دوربین نمونه جهاز ارتباطی WiFi نیستیم؛ کفیل اهمیت پشتیبانی Bluetooth می­توانیم پیکره‌ها را اهمیت تلفن همراه همراه هوشمند خواه تبلت خود احاله دهیم و همینطور می­توانیم نزاکت را از شیوه چرخه سرپرستی کنیم. سر گفتنی درباره­ی پیل این خرمن این می باشد که بلا لمحه که برخلاف دوربینهای سوای آینهی نیکون غلام کاستی وسع آکومولاتور شوید، قسم به یاوری قوه EN-EL14A اندر هر ثقل شارژ بیرخنه می­توانید 1550 شات عکسبرداری کنید.