۵۰۰ هزار نفر از پروژه انتقال آب بن - بروجن بهره مند می شوند
شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۰۰ هزار نفر از پروژه انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری بهره مند می شوند.

قاسم سلیمانی دشتکی در ، با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار نفر از پروژه انتقال آب بن - شهرکرد - بروجن در چهارمحال و بختیاری بهره مند می شوند، اظهار داشت: این پروژه یکی از مهمترین پروژه های استان چهارمحال و بختیاری است که نقش مهمی در توسعه استان چهارمحال و بختیاری ایفا می کند.

وی افزود: این پروژه قسمیت اعظم از آب شرب بسیاری از نقاط استان را تامین می کند و همچنین نقش مهمی در توسعه صنعت استان ایفا می کند.

افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اقدامات دولت بوده است

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای این پروژه در سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان و امسال ۶۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

قاسم سلیمانی دشتکی در ادامه گفت: اقدامات قابل توجهی در دولت تدبیر و امید برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است که مهمترین آنها افزایش تقاضای سرمایه گذاری بوده است.

رشد ۵۰ درصدی بودجه چهارمحال و بختیاری

وی با بیان اینکه زمینه توسعه استان چهارمحال و بختیاری در این دولت فراهم شده است، اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه احداث سه پروژه بزرگ دامداری در این استان از مهمترین اقدامات در مسیر توسعه این استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بودجه چهارمحال و بختیاری در سال اینده از رشد ۵۰ درصدی برخوردار خواهد بود و زمینه انجام طرح های توسعه استان چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.

قاسم سلیمانی دشتکی یادآور شد: افزایش بودجه این استان زمینه را برای انجام طرح های راه آهن، چهار خطه ردن جاده ها، اجرای پروژه انتقال آب و... را فراهم می کند.