عملیات نظارت مجلس بر اجرای برجام آغاز شد/نطنز، اولین مقصد
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از آغاز عملیات نظارت مجلس بر اجرای برجام از امروز و با بازدید از سایت نطنز خبر داد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار ایلیار خبر ، با اشاره به آغاز عملیات نظارت مجلس بر اجرای برجام گفت: در این راستا هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی، عصر امروز اولین عملیات نظارتی خود را از سایت نطنز آغاز خواهد کرد.

نماینده مردم اراک در مجلس اظهار داشت: هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی در هفته های آتی در راستای نظارت بر اجرای سند بازسازی راکتور اراک، از تاسیسات آب سنگین اراک و پس از آن از سایت فردو بازدید می کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: گزارش اعضا از بازدیدها پس از جمع‌بندی، در کمیسیون امنیت ملی و بعد از آن در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر در حالی هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی بازدید نظارتی خود از سایت های هسته ای را آغاز کرده است که برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی معتقدند، نظارت بر اجرای برجام در حیطه اختیارات همه اعضای کمیسیون است و اعضا مصوبه ای در خصوص واگذاری این اختیار به هیات رئیسه کمیسیون نداشته اند.