بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال ضروری است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از فضای مجازی برای ایجاد اشتغال درچهارمحال وبختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: کلیه مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی باید مهم ترین اولویت خود را خدمت به دولت بدانند و وظایف و مسئولیت خود را به نحوه مطلوب انجام دهند و همچنین گزارش و عملکرد دولت را به صورت دقیق ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دستاوردهای دولت تدبیر و امید در چهارمحال و بختیاری قابل قبول و مطلوب است، گفت: باید عملکرد دستگاه های اجرای در دولت یازدهم برای رفع ابهامات روشن و شفاف شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان در راستای ایجاد اشتغال از محل صندوق توسعه ملی تخصیص پیدا کرده است، افزود: با توجه به رقم قابل قبولی که درمسیر اشتغالزایی تخصیص یافته زمینه اشتغال را برای ۹۷۰ هزار نفر فراهم خواهد کرد.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته به طرح های اشتغالزا سهم استان چهارمحال و بختیاری ۸۴۲ میلیارد تومان است.

وی عنوان کرد: افراد می‌توانند در چهارچوب قانون و مقررات به تجارت الکترونیک بپردازند چراکه به توسعه و گسترش جامعه کمک قابل توجهی خواهد شد و باید در این راستا فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی مردم در این حوزه صورت بگیرد.