جابری برای رایزنی پیرامون تحولات منطقه و سوریه به ترکیه سفر کرد
معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه به منظور رایزنی با برخی از مقامات ترکیه پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و روند کنفرانس بین المللی صلح سوریه وارد آنکارا شد.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه به منظور گفتگو و رایزنی با برخی از مقامات ترکیه پیرامون آخرین تحولات منطقه ای و روند کنفرانس بین المللی صلح سوریه (آستانه)، بامداد امروز پنج شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۶ وارد آنکارا شد.

دیدار جابری انصاری از ترکیه بلافاصله پس از دیدار وی از روسیه انجام می شود. روسیه و ترکیه در کنار ایران، سه کشور ضامن روند آستانه هستند و دور جدید نشست های کارشناسی آستانه به زودی در تهران برگزار می شود.