حکایت آقازاده‌ای که ساده‌زیستی، اساس زندگی‌اش بود
حاج سیدمصطفی خمینی، امید امام(ره) برای آینده نهضت و برای آینده اسلام بود و اگرچه آقازاده بود؛ اما ساده‌زیستی را در زندگی رها نکرد.

خبرگزاری ایلیار خبر «... خلاف احتیاط است که این کتابها، ارث برده شود. چیز دیگری ندارم مگر بعضی مختصر است که آن هم دیگر احتیاج به گفتار ندارد ...»

روحش شاد و یادش گرامی.