چرایی عمر پایین ساختمان ها در ایران/بناهایی که زود فرسوده می‌شوند
متوسط عمر ساختمان‌ها در کشور حدود ۳۰ سال و در کلانشهرها پایین‌تر از این عدد است، در حالی که عمر مفید ساختمان باید دست‌کم ۱۰۰ سال باشد.

خبرگزاری ایلیار خبر ، متاسفانه میزان ساخت و ساز در کلانشهرها بویژه تهران یک سوم شده و حتی کمتر از این میزان رسیده است. رونق در بازار مسکن به دولت بستگی دارد که امیدواریم با سیاست های درست این حوزه را از رکود خارج سازد.

خروج از بافت فرسوده نیاز به جهادی همه جانبه دارد

این روزها یکی از تاکیدات شهرداری و دولت، خروج از بافت فرسوده است. عبادالله فتح اللهی مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران می گوید نوسازی بافت های فرسوده به جهادی همه جانبه نیاز دارد و با صرف شعار دادن و ابراز احساسات نیز حل نخواهد شد. استمرار، توجه، نگاه سیستمی و مطالبه گری عمومی در حل معضلات و مشکلات نوسازی در بافت های فرسوده ضروری و حائز اهمیت است.

اما واقعیت این است که در کنار توجه به این موضوع و تمرکز بر آن نیاز است که ساختمان های جدید هم آن قدر کارآیی داشته باشند و عمر مفیدشان به میزانی باشد که خود آن ها تبدیل به بحرانی برای آینده نشوند.