آینده برجام وگزینه های پیش روی ایران
نشست آینده برجام وگزینه های پیش روی ایران در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نشست تخصصی علیرغم همه کارشکنی‌ها از سوی برخی بازیگران متخاصم خارجی، طرف ایرانی توانست توفیقات مهمی در این مذاکرات بدست آورد.

وی ابعاد نقض و نقض فاحش برجام پس از مصوبه اخیر کنگره امریکا با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ملاحظات از جمله تبدیل شماری از فرامین اجرایی قبلی رئیس جمهور امریکا به مصوبه کنگره را تشریح کرد.

همچنین ابراهیم متقی استاد دانشگاه تهران بعنوان دیگر سخنران نشست ضمن تشریح ضعف‌ها و کاستی‌های برجام، مصوبه اخیرکنگره امریکا را نقض برجام دانست و خواستار پاسخ متناسب ایران به این اقدام امریکا شد.

سخنرانان در پایان نشست، ضرورت پیگیری اقداماتی نظیر استفاده از سازوکارهای موجود در برجام و تصویب طرحهای متناسب در مجلس شورای اسلامی از جمله طرح "مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه" را مورد تاکید قرار دادند.

در پایان این نشست که باحضور جمعی از مدیران و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، سایر شرکت کنندگان به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص این موضوع پرداختند.