توجه صنایع داخلی به تولید فناوری‌های دریایی 
فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش، گفت: نمایشگاه صنایع دریایی در بندر انزلی نشان می‌دهد که صنایع داخلی کشور به سمت تولید فناوری‌های دریایی حرکت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، ناخدا یکم «احمدرضا باقری» فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش در حاشیه افتتاح نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی در بندر انزلی اظهار داشت: امروز در اقصی نقاط جهان حرکت به سوی دریاها مورد توجه قرار گرفته است و بحث اقتصاد دریامحور نیز موضوعی است که در تمام دنیا دنبال می‌شود.

وی افزود: این بحث مدت‌ها است که در سطح کشور ما هم در حال پیگیری و اجرا است؛ آنچه که امروز در قالب این نمایشگاه ارائه شده است، حرکت صنایع داخلی به سمت تولید فناوری‌های دریایی است که جای بسیار مباهات دارد. البته برای رسیدن به نقطه ایده آل فاصله زیاد است اما همین حرکت و گام‌هایی که امروز در حوزه صنایع دریایی برداشته شده است، نشان دهنده عزم ملی در جهت رسیدن به اهداف بزرگ است.

 ناخدا باقری گفت: ان‌شاالله صنایعی که در این عرصه در حال فعالیت هستند گسترش پیاده کرده و موفق‌تر از گذشته عمل کنند و البته یکی از زیرساخت‌های اصلی برای رسیدن به هدف توسعه، صنایع دریایی است.