شورای چهارم با گرایش‌های متفاوت سیاسی، تخصصی عمل کرد
رئیس شورای شهر تهران گفت: هنوز جلسات شورای چهارم به اتمام نرسیده و احتمالاً حدود چهار جلسه دیگر ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، مهدی چمران در آخرین نشست خبری خود با بیان اینکه شورای چهارم با وجود آنکه از گرایش‌های متفاوت سیاسی بود، عملکرد تخصصی داشت، گفت: با وجود آنکه تنش‌ها و مشکلاتی داشتیم، همه مشکلات را با دوستی به سرانجام رساندیم.

چمران ادامه داد: در این نشست قصد دارم بیشتر شورای چهارم را مورد بررسی قرار دهم؛ همان‌طور که می‌دانید این شورا اولین باری بود که با ۳۱ عضو تشکیل می‌شد.

به گفته رئیس شورای شهر تهران، با وجود تفکرات مختلف در شورای چهارم این نهاد سعی کرد آن‌گونه رفتار کند که تفکرات سیاسی بر مسائل شهری غلبه نکند.

چمران اضافه کرد: شاهد بودیم که دوستانی از یک گروه طرحی ارائه می‌دادند و دوستان دیگر از جناح مقابل آن را تائید می‌کردند و اعضا مسائل مدیریت شهری را اولویت قرار می‌دادند؛ این موضوع یکی از ویژگی‌های مهم شورای شهر چهارم بود.

وی تصریح کرد: تا روز گذشته ۳۶۵ جلسه داشتیم و شاید چهار یا پنج جلسه دیگر را داشته باشیم. ۵۲۵ مصوبه عمومی در شورای شهر تهران داشتیم که ۱۱ عدد از آن دوفوریتی بوده و ۷۰ لایحه و طرح یک فوریتی داشتیم و بقیه به صورت عادی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ۸۸۳ نامگذاری در دوره چهارم انجام شده است.