محدود شدن فعالیت واحد آکسفورد دانشگاه آزاد/ در سوریه شعبه می‌زنیم
معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: به دلیل اینکه در حال حاضر برای واحد آکسفورد این دانشگاه داوطلب زیادی وجود ندارد بنابراین فعالیت این واحد محدود می شود.

علیرضا رهایی ، گفت: فعالیت واحد آکسفورد به دلیل کمبود داوطلب محدود می شود اما درحال حاضر موضوع تعطیلی این واحد مطرح نیست.

وی افزود: واحد آکسفورد این دانشگاه اکنون داوطلبان قابل توجهی ندارد، اما این واحد تعطیل نمی شود و اگر داوطلب برای تحصیل وجود داشته باشد، فعال شدن مرکز مورد توجه قرار  می گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد یادآور شد: به طور عام واحدهای خارج از کشور این دانشگاه اگر دارای داوطلب تحصیل باشند به خودی خود موضوعیت پیدا کرده و فعالیت آنها ادامه می یابد.

رهایی تاکید کرد: درحال حاضر واحدهای لبنان، افعانستان، امارات این دانشگاه فعال هستند چرا که داوطلب برای آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای بین المللی این دانشگاه که داوطلب زیادی ندارند محدود می شوند و امکانات دانشگاه بیشتر به کشورهایی که دارای داوطلب و علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه باشند، منتقل خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه در کشور عراق فعالیت دارد اما برنامه دارد تا در شهرهای مختلف این کشور نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.

رهایی افزود: دانشگاه آزاد برنامه دارد تا فعالیت خود را در کشورهای منطقه و مسلمان که علاقه مند به تحصیل در این دانشگاه هستند را افزایش دهد.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد برنامه دارد تا در کشور سوریه نیز واحد بین المللی راه اندازی کند.