تصمیم هیات نظارت برای شکایت به کمیسیون مشترک ۱+۵ و شورای امنیت
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس گفت: هیات نظارت بر اجرای برجام به این نتیجه رسیده است که ابتدا به کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ شکایت کرده و در صورت عدم حصول نتیجه، در شورای امنیت طرح شکایت کند.

مرتضی صفاری نطنزی ، ، با اشاره به جلسه دو شب قبل هیئت نظارت بر اجرای برجام برای تصمیم گیری در خصوص واکنش ایران به نقض برجام از سوی آمریکایی ها، اظهار داشت: ظاهراً هیئت نظارت به این نتیجه رسیده است که از طریق همان ساز و کار تعریف شده در خود برجام یعنی شکایت به کمیسیون مشترک ایران و ۱+۵ کار را دنبال کند.

وی افزود: در صورتی که نتیجه بررسی ها در کمیسیون مشترک برای ایران قانع کننده باشد و طرف نقض کننده برجام مجاب به انجام تعهداتش شود، مسئله حل می شود؛ در غیر این صورت، شکایت ایران به «کمیته وزرا» می رود و اگر در آنجا نیز به نتیجه نرسد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد طرح خواهد شد.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: صرفنظر از تصمیم گیری هیئت نظارت بر برجام، با توجه به مصوبات تحریمی اخیر در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، طرح مقابله با این اقدامات آمریکا در مجلس شورای اسلامی مطرح است که جزئیات آن هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود.

صفاری نطنزی با اشاره به جلسه شنبه هفته جاری کمیسیون امنیت ملی که با حضور سیدعباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه فقط کلیات طرح به تصویب رسید و با توجه به اینکه اشکالاتی که قبل از این به آنها اشاره کرده ایم همچنان پابرجاست، در جریان بررسی جزئیات باید این اشکالات برطرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبات قانونی گذشته از قبیل «قانون اقدام متقابل» برای پاسخ به نقض برجام کافی نیست، گفت: در رابطه با هر اقدامی باید به شرایط جانبی قضیه هم توجه کنیم؛ آمریکایی ها به دنبال این هستند که سند برجام را ملغی کنند، ما باید مراقب باشیم که در زمین آنها بازی نکنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: برجام یک سند بین‌المللی است که به امضای ایران و ۱+۵ رسیده، لذا نباید اجازه دهیم که آمریکایی ها که فقط یک طرف این معاهده بین‌المللی هستند، این سند را با مشکل مواجه کنند؛ در عین حال باید واکنش ما قاطع و هوشمندانه باشد.