شیره جان زمین در هندوانه ۳۰۰ تومانی/وقتی سود صادرات تشنگی است
اردبیل - صیفی‌جات تولیدی اردبیل بازار و خیابان‌ها را انباشته است. کشاورزان و مردم از افزایش تولید می‌گویند و این در حالی است که هزینه این افزایش در خشکسالی روستاها، تشدید کم‌آبی است.

خبرگزاری ایلیار خبر ، قیمت هندوانه در مزرعه تا ۲۰۰ تومان است و این قیمت هزینه‌های تولید را به سختی تأمین می‌کند.

 در صورتی که به جای صرف زمان و هزینه تولید صیفی جات، تنها آب مصرفی آن بسته بندی و صادر می شد به مراتب سودآوری بیشتری داشتمطابق اظهارات این کشاورز هر هندوانه بطور متوسط ۳۰۰ لیتر آب نیاز دارد و این در حالی است که با قیمت ۵۰۰ تومان هم خرید و صادر می‌شود.

مقایسه بهای آب مصرفی و بهای فروش نشان می‌دهد نه تنها هزینه‌های تولید هندوانه تأمین نمی‌شود بلکه به واقع صیفی‌جات در خیابان‌های اردبیل به قیمت نازل در حال حراج است.

به نظر می رسد در صورتی که به جای صرف زمان و هزینه تولید صیفی جات، تنها آب مصرفی آن بسته بندی و صادر می شد به مراتب سودآوری بیشتری داشت.

نبود صنایع تبدیلی نیز به رونق بازار کذایی هندوانه و خربزه منجر شده است. تلاش یک ماهه خبرنگار ایلیار خبر برای دریافت پاسخ مسئولان جهاد کشاورزی در خصوص ساماندهی بازار، مدیریت تولید و بازار فروش این محصول بی‌فرجام ماند.

شیرینی هندوانه با کیفیت اردبیل می‌بایست ابتدا به مذاق تولیدکننده آن که زیر آفتاب سوزان قامت خم کرده است، خوشایند باشد، اما در مجموع کشاورزی سنتی اردبیل در کنار تحولات تیز بازار و تلاش رقبا برای تصاحب سهمی از آن موجب شده سهمی از این شیرینی تجربه نشود.