مرحوم شکوهی به شعر آئینی معاصر جلوه‌ای تازه داده بود
مصطفی محدثی خراسانی گفت: مرحوم شکوهی با تخیل فرهیخته و زبان نو و خلاقه خود به شعر آئینی جلوه‌ای تازه بخشید.

مصطفی محدثی خراسانی از شاعران پیشکسوت خراسان در پی درگذشت غلامرضا شکوهی ، اظهار کرد: استاد شکوهی معلم وارسته‌ای بود که در غزل روزگار ما تأثیر شگرفی داشت. او از انگشت شمار غزلسرایانی بود که توانست جریان غزل نو معاصر را پیش ببرد و به سامانی برساند.

وی ادامه داد: مرحوم شکوهی در سال‌های اخیر ورود ارزشمندی به حوزه شعر آئینی داشت و توانست مفاهیم ارجمند مذهبی را با تخیل فرهیخته و زبان بسیار نو و خلاقانه و شفاف خودش جلوه‌ای تازه ببخشد و موجب به وجود آمدن فضایی نو در جریان شعر و غزل آئینی شود.

محدثی خراسانی افزود: او شاعری پرکار و به دور از حاشیه‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای و سرگرم سرایش بود. او پیشه معلمی داشت و در آموزش و پرورش و خارج از آن معلم بود و بسیاری از شاعران برومند خراسان شاگردان بلافصل او به شمار می‌رفتند.

غلامرضا شکوهی از شاعران نامدار خراسان و معاصر ایران شب گذشته و به دنبال عارضه قلبی در بیمارستان رسالت تهران درگذشت.