مجمع به «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» ایراد گرفت، نه شورای نگهبان
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تاکید کرد: ایراد به«همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» از سوی مجمع تشخیص بود، نه شورای نگهبان؛ این مصوبه، الان قانون شده و لازم الاجراست.

حمیدرضا حاجی‌بابایی ، ، در واکنش به برخی خبرها که مدعی حذف مصوبه «همسان‌سازی» حقوق بازنشستگان توسط شورای نگهبان شده‌اند، اظهار داشت: شورای نگهبان درباره همسان‌سازی حقوق‌ها چه در رابطه با کارگران و چه در رابطه با دیگر بازنشستگان هیچ‌گونه‌ ایرادی نگرفته بود.

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مسئله ایراداتی داشت، اما در مجموع با اصلاحاتی که صورت گرفت، تبدیل به قانون شد که باید توسط دولت اجرا شود.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، بر اساس بخشی از برنامه ششم توسعه، «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند» .

پیش از آن، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس مقرر کرده بود که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به این روش صورت بگیرد؛

«۱. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته ای کمتر از نسبت فوق الذکر نباشد.

۲. ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری

تبصره - مستمری بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز به تناسب ترمیم خواهد شد.»

اما در نهایت، با ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام مغایرت این ساز و کار با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ساز و کار تعریف شده، حذف و به عبارت قید شده در قانون برنامه ششم بسنده شد.