وزرای خارجه ایران و اندونزی با یکدیگر دیدار کردند
وزرای خارجه ایران و اندونزی در حاشیه نشست سازمان کنفرانس اسلامی که در استانبول برگزار می شود، با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، وزرای امورخارجه ایران و اندونزی در حاشیه نشست فوق العاده کمیته اجرایی وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی با یکدیگر ملاقات و در خصوص روابط دو جانبه و موضوعات منطقه ای گفتگو و تبادل نظر کردند.