۹۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در کشور احداث شد
رئیس کمیته امداد کشور گفت: ۹۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در کشور احداث و تعمیر شد.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، پرویز فتاح پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال ۹۵ در استان چهارمحال و بختیاری پرداخت تسهیلات بانک‌ها ۱۸ میلیارد بود که تحقق پیدا کرد و همچنین از سوی سازمان کمیته امداد نیز مبلغی بالغ بر نه میلیارد تومان به این رقم افزوده شد.

وی با بیان اینکه در سال جاری ملبغی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه شده است، افزود: با افزوده شدن اعتباری به مبلغ یک هزار میلیارد تومان، بودجه کمیته امداد دو هزار و ۱۰۰‌ میلیارد تومان رشد داشته که در این راستا می توان اقدامات و برنامه ریزی های قابل توجهی را برای رفع مشکلات تدوین و اجرا کرد.

رئیس سازمان کمیته امداد امام خمینی کشور با اشاره به رشد بودجه در سالجاری، عنوان کرد: در سالجاری احداث و تعمیر مسکن افزایش پیدا خواهد داشت این در حال است که در سال ۹۵ بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن احداث و تعمیر شد.