فرمان ایست به «سرهنگ ‌آباد»/دردهایی که بر تن چهلستون آوار شد
اصفهان - کاخ سرهنگ‌آباد امروز به کوخ تبدیل شده و به ویرانه‌ای شباهت دارد، چهلستونِ اردستان امروز با درد زخم‌های بی‌توجهی بر پیکره خویش دست و پنجه نرم می‌کند.

خبرگزاری ایلیار خبر ، لازم است میراث فرهنگی به ویژه در سطح ملی عنایت ویژه به بازسازی این کاخ که در منطقه بسیار خوش آب و هوایی نیز واقع شده، داشته باشد چراکه این کاخ می‌تواند یکی از اهداف گردشگران داخلی و خارجی در استان باشد.

در سال های گذشته خبرگزاری ایلیار خبر ، در ار تباط با خطراتی که این بنای تاریخی را تهدید می کند هشدار داده بود اما از سال ۹۲ تاکنون هیچ تحولی در سرنوشت این کاخ که به چهلستون نیز شهرت دارد، شاهد نبودیم.

شاید نتوان تمام بار تقصیر را در استان اصفهان جست‌وجو کرد چرا که به گفته الله‌یاری مدیرکل میراث فر هنگی استان حدود ۲۲ هزار اثر تاریخی در اصفهان وجود دارد که میراث سالانه تنها قادر به بازسازی و تعمیرات ۵۰۰ مورد آن است.

رسیدگی به این تعداد بنا به یقین نیازمند تخصیص بودجه‌های ملی است و این درحالی است که میزان بودجه تخصیص یافته برای استانی که یک دنیا فرهنگ و تاریخ را یدک می‌کشد به هیچ عنوان شایسته این شهر تاریخی نیست.

کاخ یا کوشک و یا شکارگاه سرهنگ‌آباد در سال ۱۳۵۵ با شماره ۱۲۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.