دولت آمریکا رئیس جمهور ونزوئلا را تحریم کرد
دولت آمریکا با «ساختگی» خواندن انتخابات اخیر در ونزوئلا که با هدف تشکیل یک مجلس مؤسسان جدید جهت بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار شد، علیه رئیس جمهور ونزوئلا تحریمهای مالی وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر به نقل از گاردین، دولت آمریکا با «ساختگی» خواندن انتخابات اخیر در کشور ونزوئلا که با هدف تشکیل یک مجلس مؤسسان جدید برای بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار شد، علیه «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری این کشور تحریمهای مالی وضع کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا انتخابات روز یکشنبه را نشانه ای از تعهد ملی به ایجاد تغییرات وسیع در این کشور آشفته خواند، اما مخالفان سیاسی وی هشدار داده اند که «این تغییرات ممکن است به انحلال قدرتهای موجود و تبدیل این کشور به یک دیکتاتوری منجر شود».

این تحریم مالی، تمام دارائیهای نیکلاس مادورو در خاک آمریکا را مسدود می نماید و هرگونه مراوده تجاری میان شهروندان آمریکا و رئیس جمهور ونزوئلا را ممنوع می سازد.

طبق گزارش رویترز، آمریکا همچنین در حال بررسی امکان وضع تحریمهای بیشتر علیه صنعت نفت ونزوئلا است که می تواند برای کشوری که هم اکنون نیز در شرایط بسیار وخیم اقتصادی قرار دارد، دارای تأثیراتی ویرانگر باشد.

گفتنی است که روز گذشته در جریان انتخابات ونزوئلا، دست کم ده تن در درگیریها کشته شدند.

مادورو پیش از این بارها تأکید کرده است که مجلس مؤسسان جدید به برقراری مجدد صلح در این کشور نفت خیز کمک خواهد کرد.

اما تحلیلگران هشدار دادند که این انتخابات احتمالاً سبب افزایش تنش ها در داخل این کشور و در پی آن، باعث انزوای ونزوئلا در عرصه دیپلماتیک خواهد شد.