هیأت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی، قرارداد توتال را تائید کرد
سخنگوی دولت از تائید قرارداد توتال توسط هیأت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود در دولت یازدهم با اشاره به جلسات هیأت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی گفت: طبق بند ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه ۱۳۹۰، یک هیأت عالی بر همه قراردادهای نفتی نظارت می‌کند.

وی ادامه داد: ظرف چند هفته گذشته کل قرارداد توتال با پیوست‌های آن در اختیار هیأت عالی قراردادهای نفتی قرار گرفت و آنها بررسی کردند و روز گذشته در جلسه‌ای، این هیأت به اتفاق آراء، قرارداد توتال را تائید کردند.

ادامه دارد...