امیرعبداللهیان وارد بیروت شد/رایزنی درخصوص مسائل منطقه ای
مشاور ویژه امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور رایزنی با مقامات لبنانی در خصوص مسایل منطقه ای، امروز وارد بیروت پایتخت آن کشور شد.

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، حسین امیرعبداللهیان مشاور ویژه امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی وارد بیروت شد.

رایزنی در خصوص مسائل پارلمانی و منطقه ای در دستور کار سفر دستیار ویژه و مدیرکل بین الملل مجلس شورای اسلامی قرار دارد. همچنین تحولات در مسجد الاقصی از جمله موضوعاتی است که در جریان این سفر در حیطه مشورت ها پیرامون فلسطین و مقاومت انجام می شود.