اسکان مسافران تابستانی در ۸۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اسکان مسافران تابستانی در ۸۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری خبر داد.

بهروز امیدی در ، با اشاره به اسکان مسافران تابستانی در ۸۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۸۰ مدرسه در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری وظیفه اسکان مسافران فرهنگی و غیر فرهنگی را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: خانه های معلم در شهرستان های مختلف این استان نیزپذیرای مسافران و گردشگران است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیش از نه هزار خانواده در مراکز اقامتی و مدارس این استان از ابتدای تابستان تاکنون اسکان داده شده است.

وی بیان داشت: بهترین مدارس با خدمات مناسب برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.