دولت باید بودجه را به صورت «چند دوازدهم» به مجلس بیاورد
نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر آیین نامه ای نماینده تهران درباره تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه گفت: دولت توجه کند که طبق آیین نامه باید بودجه را به صورت چند دوازدهم ارائه کند.

نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر آیین نامه ای نماینده مردم تهران درباره تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه گفت: دولت به این مسئله توجه کند که طبق آیین نامه باید بودجه را به صورت چند دوازدهم ارائه کند.

به گزارش خبرنگار ایلیار خبر ، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در تذکر آیین نامه ای، با استناد به ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این ماده چون دولت در موعد مقرر لایحه بودجه را نیاورده، موظف است لایحه چند دوازدهم را به مجلس بیاورد؛ بنابراین باز این طور نشود که لایحه چند دوازدهمی نیاورند و لایحه اصلی را به مجلس بدهند.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، و با قرائت ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده به مجلس ارائه نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم را به مجلس ارائه بدهد، لذا دولت محترم به این مسئله توجه کند.