داوطلبانی که در آزمون اجتهاد شرکت نکردند صلاحیتشان احراز نمی‌شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت:داوطلبانی که در آزمون شورای نگهبان شرکت نکرده اند به علت عدم احراز شرط اجتهاد، نمي توانند بقيه مراحل را طي کنند و صلاحيت آنها احراز نخواهد شد .

به گزارش خبرگزاری ایلیار خبر ، نجات الله ابراهيمیان گفت: از ۵۳۷ نفر  داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان حدود ۱۳۹ نفر در آزمون  علمي شرکت نکردند.

وي گفت : همه اين اشخاص محترم  هستند  و جايگاه علمي آنان نيز غير قابل انکار است اما زماني که قاعده اي را براي کنترل و ارزيابي شرط علمي قرار مي دهيم  ناگزيريم  آن را تا آخر ادامه دهيم.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: حدود ۴۰۰ نفر يعني ۷۳ يا ۷۴ درصد داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان در آزمون علمي شرکت کرده اند.

ابراهيميان افزود: علاوه بر اين اطلاعيه براي اطمينان بر اساس شماره تلفن موجود در پرونده هاي ثبت نامي داوطلبان  پيامکي براي آنها ارسال شد و البته آنچه که معيار ارزيابي است همان دعوت عمومي است و قرار نبود دعوت  مستقيم، فردي يا کتبي از کسي شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: انصراف از داوطلبي بر اساس قوانين و مقررات يک عمل تشريفاتي اداري است و صرف شرکت نکردن در آزمون، انصراف تلقي نمي شود زيرا انصراف بايد در قالب تقاضاي کتبي و در مواعد قانوني اعلام شود.

وي اضافه کرد: اثر شرکت نکردن در اين آزمون اين است که ابزاري که فقهاي شوراي نگهبان براي کنترل علمي داوطلبان لازم دارند از آنها سلب مي شود و در ادامه فرآيند به علت عدم احراز شرط اجتهاد، داوطلبان نمي توانند بقيه مراحل را طي کنند و صلاحيت آنها احراز نخواهد شد.